ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

«Δουλεύοντας με την ομάδα του Storymentor ξεπέρασα τον φόβο της ομιλίας σε κοινό και έμαθα να επικοινωνώ αποτελεσματικά και με πειθώ».