Προγράμματα

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις. Έχουμε εύκολη πρόσβαση σε πολλά μέσα επικοινωνίας και σε πολλά μηνύματα, ωστόσο δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να εκφραστούν. Αντίστοιχα, υπάρχουν ζητήματα που παραμένουν στο περιθώριο, ιδέες και καλές πρακτικές που δεν φτάνουν στο κοινό τους, προβλήματα στα οποία δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία.

Στο Story Mentor αξιοποιούμε τα διαχρονικά πλεονεκτήματα της αφήγησης, χρησιμοποιώντας τις ιστορίες ως κίνητρο αλλαγής και προσωπικής βελτίωσης, μέσο ενδυνάμωσης αλλά και όχημα ενημέρωσης της δημόσιας σφαίρας.

Ιστορίες για τη γυάλινη οροφή

Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής ανάμεσα σε μια δικηγόρο, μια οικονομολόγο και μια ακαδημαϊκό; Τι τις συνδέει στον επαγγελματικό στίβο και πώς μπορεί να αποτυπωθεί αυτή η σύνδεση; Ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι προσωπικές ιστορίες στην επαγγελματική εξέλιξη μιας γυναίκας;

Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον επαγγελματικό χώρο παραμένει κυρίαρχη στην εποχή μας. Οι «Ιστορίες για τη Γυάλινη Οροφή» χαρτογραφούν το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» μέσα από προσωπικές αφηγήσεις γυναικών που επισημαίνουν, με τα δικά τους λόγια, ορισμένα από τα εμπόδια που συνάντησαν και συναντούν στην επαγγελματική τους πορεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικά storytelling workshops, ανταλλαγή ιστοριών σε roundtables, καθώς και τη δημοσίευση προσωπικών ιστοριών στην Athens Voice, με επιμέλεια του Story Mentor.

Ιστορίες που δεν λέμε

Αγαπάμε τις ιστορίες επιτυχίας. Ιστορίες που μιλούν για δυνατότητες, έχουν ενδιαφέρουσα πλοκή και επιφυλάσσουν ένα καλό τέλος. Όμως οι «καλές ιστορίες» δεν αντικατοπτρίζουν την εμπειρία μας.

Υπάρχει ανάγκη να ακουστούν στη δημόσια σφαίρα και οι ιστορίες που συχνά αποσιωπούμε – ιστορίες που μιλούν για δυσκολίες, αποτυχίες και ανατροπές. Η αναγνώριση της αποτυχίας ως ενός θεμιτού σταδίου προσωπικής εξέλιξης στην επαγγελματική διαδρομή είναι απαραίτητη, όπως και η απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων που μπορούν να την αντιμετωπίσουν και να τη μετουσιώσουν σε πηγή δύναμης.

Οι «Ιστορίες που δεν Λέμε» συγκεντρώνουν προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που αναμετρήθηκαν με δυσκολίες, τις διαχειρίστηκαν και τολμούν να μοιραστούν την εμπειρία αλλά και τη δύναμη που απέκτησαν από αυτές. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε θεματικές συζητήσεις, με αντικείμενο την αποτυχία στην επιχειρηματικότητα, την επιστήμη, την πολιτική και την τέχνη.